Cena záhrady/cenová ponuka

 

Často krát dostávame otázku:      “Za koľko mi spravíte záhradu?“

                                                „Čo stojí u vás závlaha?“

                                               „Koľko stojí stromček?“.             

Predstavte si, že prídem do predajne s autami a pýtam sa predajcu áut: Koľko u Vás stojí auto??? Predajca sa ma logicky opýta:

aké auto si prajem, akú chcem mať v aute výbavu a začne vymenúvať. A ja mu otrávene odpoviem, že som si len chcel kúpiť auto.

Zdá sa vám to prirovnanie smiešne? Aj mne. :-)

A preto si myslím, že neexistuje univerzálna cena na záhradu. Vždy sa cena odvíja od našich požiadaviek a potrieb.

Chcem tým len povedať, že v podstate si cenu tvorí zákazník sám. Veď predsa nebudem platiť za to, čo som nechcel, a čo som si neobjednal !!!

 

V prvom rade je dobré si určiť finančný strop. Koľko sme ochotní investovať do našej záhrady a oboznámiť s tým firmu, ktorá vám záhradu bude navrhovať a realizovať.  Predídeme tým nepríjemným prekvapeniam tipu "ja som si nepredstavoval/a že to je také "drahé" . Boli by Ste prekvapení, aká pekná záhrada sa dá vytvoriť za relatívne málo peňazí, ak tam práve nechcem mať vysadené exkluzívne druhy vzraslých rastlín.

 

Čiže, za málo peňazí adekvátne množstvo, ale peknej muziky. Pri prvej návšteve spolu vieme prekonzultovať, čo sa približne dá respektíve nedá zrealizovať z vyčlenených peňazí, prípadne určiť kompromis, aby sme sa čo najviac priblížili Vašim predstavám o vysnívanej záhrade. 

 

U nás cenová ponuka vzniká nasledovným spôsobom: 

Pokiaľ klient už má vypracovanú projektovú dokumentáciu záhrady a k nej dodaný výkaz, výmer, náš pracovník si tieto podklady vyzdvihne a prekonzultujú sa prípadné zmeny a odchýľky. Následne Vám bude vypracovaná cenová ponuka do piatich pracovných dní.

Pri osobnej návšteve účtujeme symbolický poplatok 30 eur. + 0,50 eur/km dopravné. Východiskový bod Trnovec nad váhom. Táto suma  je pri realizácii plne odpočítaná z ceny samotného diela. 

Ak máte k dispozícii tieto podklady okótované v elektronickej forme, je možné nám ich zaslať na náš email : aquazel@aquazel.sk a 

taktiež sme schopní Vám do piatich pracovných dní ponuku vypracovať a doručiť mailom. V tomto prípade je to úplne zadarmo. 

Vo väčšine prípadov, však žiaľ zákazník nemá vypracovanú projektovú dokumentáciu (podotýkam náčrt ceruzkou alebo perom na "A4" nie je projekt), čiže tým pádom nieje čo oceňovať bolo by to len hádzanie ceny z brucha, čo je veľmi neprofesionálne a touto cestou sa vydať nechceme. Takže v tomto prípade je postup nasledovný:

 

Po telefonickom dohovore  sa  stretne náš pracovník so zákazníkom na mieste budúcej realizácie. Spraví potrebnú obhliadku a zameria pozemok kôli presnému spracovaniu návrhu, bez ktorého nie je možné vypracovať cenovú ponuku. Spíšu sa požiadavky klienta a podľa možností  do siedmych pracovných dní vypracujeme predbežný návrh riešenia záhrady s vizualizáciou, ktorý po schválení zákazníkom následne vieme naceniť. Za túto službu si naša firma účtuje 0,45 eur./m2 z riešeného pozemku, 30 eur za každú návštevu + cestovné náklady 0,50 eur/km východiskový bod Trnovec na Váhom. Samozrejme pri realizácii sú Vám všetky tieto náklady v plnom rozsahu odrátané z celkovej sumy diela.